Úvod   |   Kontakt    |   O firme
 
01.04.2037, 20:10
Pripravovaná dražba - 1- izbový byt.
Snina, okres Prešovský kraj
Dátum a čas dražby:
01.04.2037, 20:10

Dátumy obhliadok:
hod.po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.

Miesto dražby:
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinová 84, 920 01 Hlohovec

Najnižšie podanie:37600 €
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:10000 €
Popis
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1252 vedenom Správou katastra Levice, k. ú. Dolné Žemberovce, okres Levice, obec Žemberovce a to: -parc. reg. ,, C,, č. 120/2, o výmere 776 m2, zast. plochy a nádvoria, -parc. reg. ,, C,, č. 120/7, o výmere 293 m2, záhrady, -stavba so súpisným číslom 241 na parcele reg. ,, C,, č. 120/2, rodinný dom, Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Opis predmetu dražby Rodinný dom, ul. Červenej Armády č. 43, súpisné č. 241, parcela č. 120/2, k.ú. Dolné Žemberovce, obec Žemberovce, okres Levice Ohodnocovaný rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe pôvodných rodinných domov označený súpisným číslom 241, v obci Žemberovce, na pozemku, parcela č. 120/2, k. ú. Dolné Žemberovce, obec Žemberovce, okres Levice. Rodinný dom má dve nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare približne štvorca. Z dvora je cez hlavný vstup umiestený v južnej fasáde prístupné zádverie, cez ktoré sa dá dostať do haly dispozične priamo prepojenej so schodiskom. Toto schodisko spája obe nadzemné podlažia rodinného domu. Vedľa zádveria sa nachádza jedna izba, orientovaná oknami na juh, do ulice. Z haly sú prístupné aj ďalšie tri izby orientované oknami do záhrady, na sever. Smerom západným sa malou chodbou dá dostať do garáže, za ktorou sa smerom severným nachádza aj kotolňa. Z haly je vedľa garáže prístupné aj jedno WC. V 2. nadzemnom podlaží ústi schodisko do chodby, ktorá tvorí komunikačnú os tohto podlažia v osi východ – západ. Smerom severným sú z chodby prístupné dve izby a kúpeľňa s WC, všetky orientované oknami do záhrady. Na konci chodby, v západnej časti dispozície sa nachádza kuchyňa a špajza. Smerom južným je z chodby prístupná jedna izba a tiež obývačka dispozične prepojená s jedálňou. Celkovo má tento rodinný dom deväť izieb, halu kúpeľňu s WC, WC, zádverie, kuchyňu, špajzu, garáž a kotolňu. verandu, dve špajze, sklad, kotolňu a kuchyňu. Opis stavu predmetu dražby Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu, s podmurovkou zo škárovaného muriva. Obvodové a nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Schody v objekte sú oceľové, dvojramenné s povrchom z tvrdého dreva. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC - hladká. Stropy nad 1. a 2. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, montované (vložky a nosníky Miako) s povrchom z omietok na báze MVC. Strecha je plochá, jednoplášťová s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina je zhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch na báze škrabaného Brizolitu. Úroveň 1. nadzemného podlažia je v časti uličnej fasády obložená pôvodným keramickým obkladom. Vstupné dvere sú zhotovené ako oceľovo-hliníkové, pôvodné s bezpečnostným sklom. Interiérové dvere v objekte sú pôvodné na báze DT, v plechových zárubniach - hladké plné alebo zasklené. Okná sú na celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené, okná orientované do ulice sú pôvodné oceľovo-hliníkové. Vráta garáže sú z oceľového rámu s plastovou výplňou, výklopné. V rodinnom dome sa nachádza rozvod z pozinkovaného potrubia teplej a studenej vody z centrálneho zdroja, svetelná a motorická elektroinštalácia, plynovod a kameninové potrubie kanalizácie smerujúce do vlastnej žumpy. Vykurovanie domu je zabezpečené teplovodným kúrením – pôvodné plechové radiátory – kotol na drevo v kotolni (1.NP). TÚV je zabezpečená z elektrického zásobníka ( špajza v 2.NP). Rodinný dom nemá bleskozvod. Vybavenosť 1. nadzemného podlažia Obytné miestnosti- cementový poter Hala- keramická dlažba, krb s otvoreným ohniskom WC -cementový poter, WC – Combi Kotolňa -kotol na drevo Vybavenosť 2. nadzemného podlažia Obytné miestnosti- laminátové plávajúce podlahy, pôvodné drevené vlysy (obývačka) Kuchyňa - podlahy PVC, keramický obklad za kuchynskou linkou, príprava napojenia kanalizácie, vody, plynu a elektroinštalácie, nerezový drez, páková nerezová batéria, šporák s rúrou na pečenie P/E, linka na báze DT – rozvinutá dĺžka 4,00 metra, digestor Špajza -elektrický zásobníkový ohrievač TÚV Kúpeľňa s WC-keramický obklad do výšky 2,40 m, keramická dlažba, umývadlo – 2 ks, rohová akrylátová vaňa, sprchovací kút, pákové nerezové batérie – 4 ks, práčkový ventil, WC so zabudovanou nádržkou - Geberit Ide o bežne opotrebený, novší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku a spôsobu vyhotovenia. Dom je priebežne a dobre udržiavaný.
© 2010 DIVEL s.r.o.