Úvod   |   Kontakt    |   O firme
 

NAJBLIŽŠIE DRAŽBY

 
Okres:
Dátum a čas dražby:05.09.2014, 10:00
Dátumy obhliadok:3 a 4.9.2014 o 10:00 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti, Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:1160000 €   
Minimálne prihodenie:5000 €
Dražobná zábezpeka:49000 €
Dátum a čas dražby:10.09.2014, 10:00
Dátumy obhliadok:8 a 9.9.2014 o 12:00 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Notársky úrad JUDr. Kostovčák Vladimír, Severná 14, 036 01 Martin.
 
Najnižšie podanie:37100 €   
Minimálne prihodenie:1000 €
Dražobná zábezpeka:5000 €
Dátum a čas dražby:18.09.2014, 10:00
Dátumy obhliadok:16 a 17.09.2014 o 15:00 hod.po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Notársky úrad JUDr. Chodelková Ľudmila, ul. 1. mája 5, 010 01 Žilina
 
Najnižšie podanie:26000 €   
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:7000 €
Dátum a čas dražby:18.09.2014, 10:30
Dátumy obhliadok:16 a 17.09.2014 o 12:20 hod.po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Notársky úrad JUDr. Chodelková Ľudmila, ul. 1. mája 5, 010 01 Žilina
 
Najnižšie podanie:42000 €   
Minimálne prihodenie:1000 €
Dražobná zábezpeka:10000 €
Dátum a čas dražby:18.09.2014, 11:30
Dátumy obhliadok:16 a 17.09.2014 o 11:00 hod.po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Notársky úrad JUDr. Chodelková Ľudmila, ul. 1. mája 5, 010 01 Žilina
 
Najnižšie podanie:60000 €   
Minimálne prihodenie:1000 €
Dražobná zábezpeka:10000 €
Dátum a čas dražby:24.09.2014, 11:00
Dátumy obhliadok:18 a 19.09.2014 o 09,00 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:39400 €   
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:7000 €
Dátum a čas dražby:24.09.2014, 11:30
Dátumy obhliadok:18 a 19.09.2014 o 12:15 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinová 84 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:17900 €   
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:3000 €
Dátum a čas dražby:24.09.2014, 12:00
Dátumy obhliadok:18 a 19.09.2014 o 10:00 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:35000 €   
Minimálne prihodenie:1000 €
Dražobná zábezpeka:7000 €
Dátum a čas dražby:24.09.2014, 12:30
Dátumy obhliadok:18 a 19.09.2014 o 11:45 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinová 84 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:9800 €   
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:2500 €
Dátum a čas dražby:24.09.2014, 13:00
Dátumy obhliadok:16 a 17.09.2014 o 09:30 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred ohliadkou.
Miesto dražby:Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinová 84, 920 01 Hlohovec
 
Najnižšie podanie:41900 €   
Minimálne prihodenie:500 €
Dražobná zábezpeka:10000 €
Zobrazené dražby:  1-10 z 112 
© 2010 DIVEL s.r.o.